Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης

benefits


• Λέξεις - κλειδιά, ανάλυση λέξεων - κλειδιών για την βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης

• Εφαρμογή των Tags (ετικετών) και Κωδικών για την βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης

• Βελτιστοποίηση Τίτλου Tag (ετικέτας)

• Βελτιστοποίηση Περιγραφής

• Βελτιστοποίηση Λέξεων - κλειδιών

• Κειμένο και Βελτιστοποίηση Περιεχομένου

• Υποβολή στην Μηχανής Αναζήτησης

• Βελτιστοποίηση Web μέσω Υποβολής Καταλόγων

• Ειδική Υποβολή Προϊόντος σε Καταλόγους

• Ειδική Υποβολή Χώρας σε Καταλόγους

• Υποβολή Τοπικού Google

• Υποβολή Βάσης Google


Εφαρμόζουμε την ακόλουθη στρατηγική:

Αναζήτηση Λέξεων-κλειδιών, Ανάλυση Λέξεων-κλειδιών για τη διαδικασία Βελτιστοποίησης στις Μηχανές Αναζήτησης:

Οι Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης στις Μηχανές Αναζήτησης περιλαμβάνουν διεξοδικές αναζητήσεις και αναλύσεις λέξεων-κλειδιών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης. Αυτές οι λέξεις-κλειδιά λαμβάνονται μέσω της χρήσης διαφόρων εργαλείων αναζήτησης λέξεων-κλειδιών. Είναι ο καλύτερος οικοδεσπότης της ιστοσελίδας σας και ως εκ τούτου εντοπίζονται από τα προγράμματα ανίχνευσης των μεγαλύτερων μηχανών αναζήτησης. Οι λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης στέλνονται στους πελάτες για να εγκριθούν. Σε περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων, γίνεται ξανά αναζήτηση και επιβεβαίωση αυτών των λέξεων-κλειδιών μετά από πολλές και διεξοδικές συζητήσεις με τους πελάτες και τους ερευνητές.

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιεχόμενο προς το χρήστη μαζί με αυτό των υπηρεσιών SEO, σε σχέση με τις λέξεις-κλειδιά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι SEO (Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης στις Μηχανές Αναζήτησης) αποτελούν συνδυασμό γνώσης και επιστήμης.Εφαρμογή των Tags (ετικετών) και των Κωδικών:

Η Κωδικοποίηση είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για τη διαδικασία βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης. Οι ειδικοί στη SEO μελετούν την ιστοσελίδα σας με κάθε λεπτομέρεια και εισάγουν tags και codes, τα οποία είναι απαραίτητα για να αναγνωριστούν οι σημαντικές λέξεις-κλειδιά της σελίδας από τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό αποτελεί μέρος της εκτός σύνδεσης βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας.


Βελτιστοποίηση τίτλου Tag (ετικέτας):

Ο τίτλος tag (ετικέτα) παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης και στις υπηρεσίες SEO, ειδικά σ' αυτές των Google και Yahoo. Βελτιστοποιούμε διαφορετικούς τίτλους για διαφορετικές σελίδες, που αυξάνουν τις πιθανότητές σας για πολλαπλή εμφάνιση της ιστοσελίδας σας σε λίστες με παρόμοιο τύπο λέξεων-κλειδιών.


Βελτιστοποίηση Περιγραφής:

Η περιγραφή είναι σημαντική στη διαδικασία μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης, για κάποιες από τις μηχανές αναζήτησης. Ως περιγραφή ονομάζονται επίσης τα meta-tags (μετα-ετικέτες). Βελτιστοποιούμε το περιεχόμενο της περιγραφής εντός των επιτρεπομένων ορίων. Η περιγραφή αποτελεί βασικό παράγοντα για τις υπηρεσίες SEO, έτσι ώστε η ιστοσελίδα σας να συμπεριλαμβάνεται σε καταλόγους.


Βελτιστοποίηση Λέξεων-κλειδιών:

Η προώθηση μιας ιστοσελίδας (Web site promotion) σχετίζεται σημαντικά με τη βελτιστοποίηση των λέξεων-κλειδιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ονομασία ενός προϊόντος είναι γνωστή με διαφορετική ορθογραφία (για παράδειγμα, η λέξη color-colour). Μερικές περίπλοκες λέξεις τοποθετούνται λανθασμένα στο πλαίσιο αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης. Εμείς φροντίζουμε ώστε όλες οι πιθανές λέξεις-κλειδιά να εντοπίζουν την ιστοσελίδα σας με βάση τις ετικέτες των λέξεων-κλειδιών (key word tags). Πολλές φορές, οι λέξεις-κλειδιά μπορεί να είναι χρήσιμες όχι για υποβολή σε μηχανές αναζήτησης, αλλά για τοποθέτηση σε καταλόγους ή σε εμπορικούς οδηγούς και έτσι εμείς ως επαγγελματική εταιρεία SEO το λαμβάνουμε υπόψη μας.

Η μεγάλη συγκέντρωση πολλών παρόμοιων λέξεων-κλειδιών οδηγεί σε υπερβολικό αριθμό τους στο περιεχόμενο που εμφανίζεται ως spam από τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης. Λόγω αυτού, καθίσταται απαραίτητο να χρησιμοποιούνται αυτές οι κρίσιμες λέξεις-κλειδιά μέσα στο σωστό πλαίσιο φράσεων, μαζί με τις ανάλογες φράσεις-κλειδιά, χωρίς να αποτρέπεται η ποιότητα του περιεχομένου. Η διαδικασία SEO απαιτεί το συνδυασμό φιλικού περιεχομένου μηχανών αναζήτησης και πληροφοριών ακριβείας έτσι ώστε ο στόχος του περιεχομένου της ιστοσελίδας να παραμένει αδιατάραχτος.


Βελτιστοποίηση Κειμένου και Περιεχομένου για κατάταξη σε μηχανές αναζήτησης:


Ένα περιεχόμενο με πλούσιο κείμενο και προσανατολισμένο με λέξεις-κλειδιά, αποτελεί το μυστικό για υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης ή τοποθέτηση στις λίστες ταξινόμησης. Βελτιστοποιούμε τις λέξεις-κλειδιά με το ήδη υπάρχον περιεχόμενο ή το αλλάζουμε με την έγκρισή σας. Για να τοποθετηθεί η ιστοσελίδα σας σε υψηλότερη θέση στη λίστα ταξινόμησης, είναι ουσιώδες να έχει κείμενο ή περιεχόμενο φιλικό προς τη μηχανή αναζήτησης. Εάν η ιστοσελίδα σας δεν έχει πλούσιο κείμενο ή περιεχόμενο, είναι πολύ δύσκολο να τραβήξει την προσοχή του ανιχνευτή της μηχανής αναζήτησης και να τοποθετηθεί σε υψηλότερη θέση ταξινόμησης.


Υποβολή σε Μηχανές Αναζήτησης:

Όταν ολοκληρωθεί η εκτός σύνδεσης διαδικασία βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας σας, τότε ξεκινάει η εντός σύνδεσης διαδικασία βελτιστοποίησης ή υποβολής της σε  μηχανές αναζήτησης για τοποθέτησή της. Εμείς υποβάλουμε χειροκίνητα την ιστοσελίδα σας σε όλες τις κορυφαίες μηχανές αναζήτησης. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, αλλά περισσότερο αξιόπιστη από τη διαδικασία υποβολής μέσω προγράμματος (software). Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει όλες τις κύριες μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης "βουτούν" σε περισσότερες από τρισεκατομμύρια σελίδες για να βρουν εκείνες τις ιστοσελίδες που έχουν διακριτό περιεχόμενο και το περιγράφουν με ακριβείς πληροφορίες. Εκτός αυτού, οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης αλλάζουν κάθε 15 μέρες, και ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο να ακολουθείται ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι το 90% της κίνησης της ιστοσελίδας προέρχεται από τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης όπως τις Google και Yahoo. Όμως, η υποβολή σε μηχανές αναζήτησης β΄ τάξης βοηθά επίσης στο να μπει η ιστοσελίδα σας στις λίστες των Google ή Yahoo μέσω των δικών τους καταλόγων.Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας μέσω Υποβολής σε Κατάλογο:

Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί κατάλογοι απ' όπου οι μηχανές αναζήτησης αντλούν δεδομένα, για παράδειγμα ο dmoz. Ταυτόχρονα, υπάρχουν κάποιοι ειδικοί κατάλογοι χωρών, καθώς και ειδικοί κατάλογοι προϊόντων, όπου η τοποθέτηση της ιστοσελίδας σας είναι εξαιρετικά ουσιώδης. Αυτοί οι κατάλογοι βρίσκονται ταξινομημένοι και στις μηχανές αναζήτησης. Ως μέρος της διαδικασίας μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης, υποβάλλουμε την ιστοσελίδα σας σε όλους τους κορυφαίους καταλόγους, σε ειδικούς καταλόγους προϊόντων και σε ειδικούς καταλόγους χωρών.Υποβολή σε Ειδικό Κατάλογο Προϊόντων για αποτελεσματική SEO:

Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί ειδικοί κατάλογοι προϊόντων, από τους οποίους οι μηχανές αναζήτησης αντλούν δεδομένα. Η τοποθέτηση εδώ της ιστοσελίδας σας είναι ουσιώδης. Ως μέρος της διαδικασίας μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης, υποβάλλουμε την ιστοσελίδα σας σε όλους τους κορυφαίους ειδικούς καταλόγους προϊόντων, γεγονός που βοηθά στην εξάπλωση των προϊόντων σας παγκοσμίως. Υποβολή σε Ειδικό Κατάλογο Χωρών για SEO:

Η υποβολή σε κατάλογο αποτελεί μέρος της διαδικασίας μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης, για την οποία και υποβάλλουμε την ιστοσελίδα σας σε όλους τους κορυφαίους ειδικούς καταλόγους χωρών, όπως Yahoo, MSN, ΑlltheWeb, AltaVista, κλπ.Υποβολή σε Τοπικό Google:

Πρόκειται για ένα “τοπικό εμπορικό κέντρο” όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τη λίστα σας. Όταν οι πελάτες ψάχνουν τους χάρτες για τοπικές πληροφορίες, θα βρουν την επιχείρησή σας, τη διεύθυνσή σας, τις ώρες λειτουργίας, ακόμη και φωτογραφίες του καταστήματός σας ή των προϊόντων σας.

Υποβολή σε Βάση Google:

Η Βάση Google είναι ένα μέρος όπου μπορείτε εύκολα να υποβάλλετε κάθε τύπο περιεχομένου, εντός και εκτός σύνδεσης (online και offline). Μπορείτε να περιγράψετε κάθε στοιχείο που στέλνετε με τα γνωρίσματά του, τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο να το βρει όταν θα κάνει τις σχετικές αναζητήσεις. Στοιχεία που υποβάλλετε στη Βάση Google μπορούν να βρεθούν στις υπηρεσίες της Google όπως το Google ή το Google Product Search.

Scroll to Top

Contact Info

bbs web design Studio is a fast growing Web Developing company. We specialize in providing professional design solutions.

  • Tel: (+30) 2109706051
  • Fax: (+30) 2109706051
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Web: www.bbswebdesign.gr