Στατική ή Δυναμική Ιστοσελίδα

Η επιλογή μεταξύ στατικής και δυναμικής ιστοσελίδας εξαρτάται από τις ανάγκες και τους στόχους σας. Ας δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής: Στατική Ιστοσελίδα: Πλεονεκτήματα: Χαμηλό κόστος: Η δημιουργία και η συντήρηση μιας στατικής ιστοσελίδας είναι οικονομικά πιο προσιτή.…